Elektronöromiyografi (EMG)

DOKTORUNUZA SORUN

EMG
EMG Nedir -Tıbbi adıyla elektronöromiyografi ya da daha yaygın kullanımıyla elektromiyografi kelimesinin kısaltması şeklinde kullanılan EMG, sinirlerin ve kas dokusunun işlev ve hassasiyetinin değerlendirildiği elektrotanısal bir teşhis yöntemidir. Diğer bir ifadeyle EMG nedir sorusunun en kısa cevabı elektromiyografi kelimesinin kısaltması olduğudur. Tıbbi uygulamalarda neredeyse elli yıldır kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, bir takım hastalıkların teşhisi, daha önce konulan tanıların doğrulanması ya da hasta şikâyetine konu mevcut tablonun durumunu tıbbi olarak değerlendirilmesi mümkün olmaktadır.
EMG Herhangi Bir Risk Oluşturur mu?
Kalp pili bulunan hastaların uygulamayı yapacak uzmanı bilgilendirmesi gerekir. Kalp piline yakın bölgelerde uygulama yapılıp yapılmayacağına uzman tarafından karar verilir. Ayrıca kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerde cilt altı kanamalar olabileceği için doktorlarını bilgilendirmesi yararlı olacaktır.